APO3 med Powerpole er en "black box" designet for å beskytte bilbatteriet fra utladning. Den brukes typisk til å slå av en transceiver 10 minutter etter at motoren er slått av.
LA-250 200 Watts PA for VHF.1 til 20 Watt input.
Alle HF-bånd og 6m, inkludert WARC-bånd. 1kW kontinuerlig bærebølge med 60 W inn.
QRP SDR TRANCEIVER, HF/6M 5W  
Sun SDR2 transceiver er utviklet for avansert bruk i HF og VHF band 20Watt.Selv den mest erfarne operatør vil bli overrasket.
En unik scanner Dekoder mange digitale modes 100 kHz-1300MHz
Fusion C4FM D-Star, DMR.