Fredag, 26 February 2016 09:51

Ameritron RCS-4X

4 posisjons fjernstyrt antennevender 1,5 MHz-100 MHz.

Fredag, 26 February 2016 08:34

MFJ-1702C

Antennevender 2 antenner, jordet midtstilling.

Fredag, 26 February 2016 08:47

MFJ-1704

Antennevender 4 antenner, jordet midtstilling.

Fredag, 26 February 2016 08:51

MFJ-1704N

Antennevender 4 antenner, jordet midtstilling.

Fredag, 26 February 2016 08:53

MFJ-1700C

Seks posisjons Radio/Antennevender.1.8-30MHz

Fredag, 26 February 2016 08:54

MFJ-1701

Seks posisjons antennevender. 1.8-30MHz.

Fredag, 26 February 2016 08:56

MFJ-4706

Patche panel 12stk Teflonkoblinger for PL-259 tilkobling.

Fredag, 26 February 2016 09:10

Daiwa CS-201a

Antennevender 2 antenner

Fredag, 26 February 2016 09:12

Daiwa CS-201GII

Antennevender 2 antenner