LA250 PIC png

LA-250 200 Watts PA for VHF.

Brosjyre finner du her >>>

1 til 20 Watt input.
13,6 Volt 30 Amp
LCD Display som viser Input og output
Vekt CA-4Kg
Dimensjoner: 240x420x70