Sun SDR2 transceiver er utviklet for avansert bruk i HF og VHF band 20Watt.  Selv den mest erfarne operatør vil bli overrasket.
HF/6m All-mode radio.
  APO3 med Powerpole er en "black box" designet for å beskytte bilbatteriet fra utladning. Den brukes typisk til å slå av en transceiver 10 minutter etter at motoren er slått av.  
LA-250 200 Watts PA for VHF.1 til 20 Watt input.
Vi har ikke tatt ned de gamle sidene. Du finner dem som Gamle permo.no oppe i menyen.
Alle HF-bånd og 6m, inkludert WARC-bånd.  1kW kontinuerlig bærebølge uten begrensinger med 60 W inn.
Ny generasjon All-Band Tranceiver